MUSL Board Members 2020

President:    Harold Kirkwood                                                  president@musl.net

Vice President: Tracee Senter                                          vicepresident@musl.net

Discipline Director: Jan Rigterink                               disciplinedirector@musl.net

Competition Director: Ryan B. Okerstrom              competitiondirector@musl.net

Secretary / Marketing: Jason Matthews                                marketing@musl.net

Registrar: Keith Hoy                                                                  registrar@musl.net

Member at Large: Michael Brennan                                  mikebrennan@musl.net

Member at Large / Webmaster: Josh Belvedere            joshbelvedere@musl.net

Director of Finance: Ashley Plasencia                                    treasurer@musl.net

Office hours by appointment only
Contact
17368 W. 12 Mile Road Suite 104
Southfield, MI 48076